فیلم تعویض تسمه تایم موتورملیEF7

2,895
صمدفلاح گنجه
صمدفلاح گنجه 6 دنبال‌ کننده

روش تایمینگ و تعویض تسمه تایم موتور ملی EF7