چالش ضربات کاشته و معرفی برنده مسابقه

109
آرین اول
آرین اول 27.3 هزار دنبال کننده