لحظه حساس بین همیلتون و فتل | گرندپری کانادا 2019

4,131

فرمول یک ایران - لحظه خطرناک بین همیلتون و فتل که منجر به جریمه 5 ثانیه ای برای فتل شد