کونگ لائو (Kung Lao) - فیتالیتی (Fatality) مورتال کمبت 11

163

کونگ لائو مبارز تواناییست و در کنار دوست خود یعنی Liu Kang به «راهبان شائولین» ملقب هستند. کونگ لائو با اولین حضورش در قسمت دوم Mortal Kombat نشان داد که یک مبارز معمولی نیست. او با استفاده از کلاه معروف خودش نمی گذارد که دشمنان بیش از حد به او نزدیک شوند و نتیجه استفاده از این کلاه، فیتالیتی های بسیار خشنیست که تا مدت ها در ذهنتان باقی می ماند.

dloogle.com
dloogle.com 32 دنبال کننده