گل اول مسی به لوانته (گل سوم بارسلونا)

1,077

اختصاصی / لئو مسی مهاجم بارسلونا در دقیقه 60 و از روی نقطه پنالتی گل سوم بازی و اول خودش را به ثمر رساند.

بارسا فن
بارسا فن 18 دنبال کننده