مچ انداختن سوناده ساما و رایکاگه ساما

49

به نظرتوت کی برنده میشه؟*-*سوناده رایکاگه رو به چالش کشیده بود.اگه رایکاگه ببره سوناده باید همرزمشو درمان کنه

پرتقال
پرتقال 12 دنبال کننده