طراحی خط کوفی در ایلوستریتور

1,624

در این ویدیو به طراحی سبک جدیدی از خط کوفی میپردازیم_دیلاین گرافیک_www.Delayn.cim