اموزش کامل پرورش بلدرچین گوشتی وصحرایی وتخمی

953

ویدئو مد نظر در مورد آشنایی بلدرچین ها تهیه و تدوین گردیده است. بلدرچین به گروه بزرگی شامل چندین سرده از پرندگان کوچک از راسته ماکیان سانان گفته می شود. این پرندگان شناخته شده ترین گونه های راستهٔ ماکیان سانان هستند. آن ها به دو بخش بلدرچین های بر جدید و بلدرچین های بر قدیم تقسیم می شوند.

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست