عروسی ۳۲ میلیون پوندی برای نوهٔ ملکهٔ انگلیس

563

شماری از قشرهای مختلف مردم و جمهوری خواهان در انگلیس همزمان با مراسم عروسی نوه ملکه این کشور پایان دادن به نظام سلطنتی در این کشور و صرف هزینه های آن را برای مردم خواستار شدند. *** منبع: خبرگزاری صداوسیما، ۱۳۹۷٫۲٫۲۹