ارتباطات

4

بهترین ثروت شما ارتباط برقرار کردن در این چهار بعد (جسمانی، ذهنی، معنوی، احساسی یا اجتماعی) است باید بتوانید به اندازه یکسان انرژی بگذارید در هر بعد، تا به یک انسان موفق تبدیل شوید.

صابر نامور
صابر نامور 0 دنبال کننده