گل دوم مسی به لوانته (گل چهارم بارسلونا)

1,175

اختصاصی / لئو مسی مهاجم بارسلونا در دقیقه 89 گل چهارم بارسلونا و دوم خودش را به ثمر رساند.

بارسا فن
بارسا فن 18 دنبال کننده