بریتانیا پایتخت اسیدپاشی در جهان

269
بچه های جمهوری
بچه های جمهوری 1 دنبال‌ کننده

در بریتانیا تنها در 3 سال 2000 مورد اسیدپاشی رخ داد!