اینا بیشتر ربات وحشی هستند تا جنگی

4,030

فقط فکر کنید نمونه بزرگ اینها برای جنگ کشورها ساخته بشه!!!!

ویدئو گردی
ویدئو گردی 11.6 هزار دنبال کننده