قسمت بیست و چهارم برنامه تلویزیونی فناوران دانش - پارک علم و فناوری استان لرستان

73

کاری مشترک از شبکه چهار سیما و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تهیه شده توسط گروه رسانه ای عبدی تهیه کننده و کارگردان عبدالله عبدی قسمت بیست و چهارم: پارک علم و فناوری استان لرستان - ایلام