یا ابوفاضل یا صاحب اللوا ۱ شور محمود کریمی

1,874
یا صاحب اللواء
یا صاحب اللواء 28 دنبال‌ کننده

مداحی فوق العاده حاج محمود کریمی(دیده نشده)مداحی که قلب مرده را زنده میکند...