مثل یک مرد

1,127

مدرسه «مرد»ها- برای حمایت از ادامه تحصیل " کودکان کار ایرانی و افغانستانی " مدرسه پرتو می توانید با شماره تلفن ۰۹۳۵۴۷۶۹۱۵۵ (خانم سجادی ، مدیر پروژه های آموزشی مؤسسه خیریه گندم ) تماس بگیرید.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.6 هزار دنبال کننده