منتخب گزارش تصویری تنبک لرستان/سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

11,332

منتخب گزارش تصویری در بخش موسیقی نواحی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان(تنبک لرستان)، تالار رودکی/مرداد1398(انجمن موسیقی ایران)

مستربین

مستربین

1 ماه پیش
پستتون رو پسندیدم. لطفا ما رو دنبال کنید.