اختصاصی: روایت ویدیویی پیمان یزدانی از برد تاریخی ایران برابر مراکش

127

در این ویدیوی اختصاصی فوتبال تاکس تصاویر پیمان یزدانی را از جایگاه تماشاگران بازی ایران و مراکش ببینید؛ از جمله لحظه به ثمر رسیدن گل ایران.

۲ ماه پیش
#