باید در برابر خطر افراط‌گرایی متحد باشیم

126

همه ما از شرق تا غرب، باید در برابر خطر افراط‌گرایی متحد باشیم/ افراط‌گرایی توسعه، صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند