تصادف آندره دویزیوسو و فابیو کوارتارارو - گرندپری موتوجی پی بریتانیا 2019

1,477

موتوجی پی ایران - تصادف آندره دویزیوسو و فابیو کوارتارارو - گرندپری موتوجی پی بریتانیا 2019 هر دو موتورسوار حال در سلامت کامل قرار دارند.