زیر درختان زیتون

1,214
فری اکانتینگ
فری اکانتینگ 52 دنبال‌ کننده

آقای بلند نظر باغدار نمونه زیتون در شهر قم که با پرورش زیتون مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است.