تدریس مباحثی از دوره برنامه نویسی اسکرچ توسط سهند قیاسی

241
مجتمع فنی تبریز
مجتمع فنی تبریز 6 دنبال‌ کننده

تدریس مباحثی از دوره برنامه نویسی اسکرچ توسط سهند قیاسی اسکرچ یک زبان برنامه‌نویسی تصویری می‌باشد که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده ‌است.