اظهارات نماینده اردبیل در مورد عملکرد شهرداری

222

شهرخوان: اظهارات مهندس بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی و گردشگری توسط شهرداری اردبیل در شهر

شهرخوان
شهرخوان 4 دنبال کننده