مصاحبه با منصوری از بزرگان اتومبیل - خیلی جالب

150
سعید کفایتی
سعید کفایتی 1 هزاردنبال‌ کننده

مطالب بیشتر رادر سایت https://bitrun.ir بخوانید و تماشا کنید Kourosh Mansory is Iranian industrialist He is the creator of Mansory brand Mansory is a luxury car modification firm based in Brand, Germany. Besides luxury cars, they also work on supercars, luxury SUV and custom bikes. The company was founded in 1989 by Kourosh Mansory. His Munich-based workshop focused on modifications for British

سعید کفایتی
سعید کفایتی 1 هزار دنبال کننده