لحظه غافلگیری فروشنده موادمخدر در عملیات شبانه پلیس

7,763

عملیات شبانه بازداشت فروشنده موادمخدر با کشف کلکسیونی از اموال مسروقه و موادمخدر از مخفیگاه وی به پایان رسید.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 3.2 هزار دنبال کننده