خاطره ای جانسوز از همسر شهید مدافع حرم

963

شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری.