دیسلایک؛ چقدر خوب که ما ایرانی ها افسرده ایم

4,981

برنامه ی این هفته بازهم شوخی هایی با حواشی لیگ برتر دارد، به صحبت های وزیر بهداشت و شیوع افسردگی گریزی زدیم، کمی با رئیس جمهور شوخی کردیم و در بخش مرور اخبار هم درباره ی بنزین صحبت کردیم، مختصرتر از همیشه البته، باشد که بپسندید