افشای جادو در تکنولوژی eye-phone (عملکرد آینهء شیطان)

86
kabtn
kabtn 26 دنبال‌ کننده

این کیلیپ عملکرد تمامی تکنولوژی کامپیوتری(آینهء شیطان) را که اساسن توسط جادوی شیاطین راه اندازی میشوند را کامل افشا میکند

kabtn
kabtn 26 دنبال کننده