طاووسی : نماینده ورزشکاران باید کسی باشد که بالاترین مقام قهرمانی را داشته باشد

232

صحبت های آقای طاووسی دبیر سابق فدراسیون ورزش های همگانی در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون

لحظه
لحظه 243 دنبال کننده