برترین گلها و سیوهای هفته اول لوشامپیونه

60

گلها و سیوهای منتخب نخستین هفته لیگ یک فرانسه در فصل 20-2019

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.7 هزار دنبال کننده