فول مچ بازی کلمبیا - شیلی؛ کوپا آمریکا 2019 (نیمه دوم)

71

کوپا آمریکا (جام ملت های آمریکا جنوبی) - فول مچ بازی کلمبیا - شیلی - مرحله یک چهارم - 29 ژوئن 2019