تجدید میثاق با آرمان های امام راحل

440

تجدید میثاق هیات دولت با آمارن های حضرت امام قدس سره حرم امام راحل 13 خردادماه 1393

Far Horizons

Far Horizons

5 سال پیش
حکومت دینی خوب است اما دین حکومتی جای بحث دارد. این جمله رو باید با آب طلا نوشت.