ترکیب 11 نفره گرانترین بازیکنان تاریخ فوتبال

669

ترکیب بازیکنانی که گرانترین بودن را در مستطیل سبز به یدک می کشند...

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده