دستگاه آب انار گيري

541

ظرفيت ۴۰۰ الی ۵۰۰ کیلو در ساعت برای انار دون شده و تخليه هر ٣٠ تا ٥٠ كيلو بصورت دستي ابعاد ٥٠ سانت در ٥٠ سانت و ارتفاع يك متر، مناسب جهت آبگيري گوجه و‌انار دون شده( حداکثر آبگیری بدون خرد کردن هسته و دانه انار) ، قيمت ٤١٠٠٠٠٠ تومان