طرز تهیه دسر بیسکوییتی

1,091
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزاردنبال‌ کننده

دسرها از موارد مورد علاقه مشترک با میانگین بالایی بین ما ایرانیان است .ازین رو میپردازیم به دستور تهیه دسر بیسکوییتی با روشی بسیار ساده که این ویدئو رااز مجله سبک زندگی کارما با هم خواهیم دید .

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.4 هزار دنبال کننده