چرا باید هفته دفاع مقدس داشته باشیم؟

925

این سخنرانی در مراسم صبحگاه روز اول مهر دانش آموزان دوره اول دبیرستان صلحا در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ایراد شد.

آذریان

آذریان

2 ماه پیش
احسنت به شما استاد گرانقدر