پروژه استوری اینستاگرام افتر افکت - کلینیک تخصصی پوست و مو آراکس - خدمات prp

94

در تکنولوژی کروماکی -پرده سبز که در استودیو سرباز فیلم انجام می شود مجری یا بازیگر هنگام ایستادن در پرده سبز همزمان المان‌های استودیو مجازی به تصویر افزوده و از اتاق صدا امکان ضبط یا پخش نریشن همزمان یا موزیک متن در استودیو و آنتن ملی وجود دارد.

sarbazfilm
sarbazfilm 11 دنبال کننده