بخشی از صحبت های مدیران ارشد شبکه بادران

125
125 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بخشی از صحبت های مدیران ارشد شرکت شبکه بادران و سرکار خانم دکتر ابتکار در مراسم هفتمین سالگرد شبکه بادران