دو گل دیدنی بارسلونا به ناپولی

164

گل دوم بارسلونا به ناپولی توسط گریزمان به ثمر رسید.