گفتگو با امیر تاجیک

1,201

مروری بر خاطرات و پاسخ به حواشی و نقدهای این خواننده باسابقه در گفتگوی ویدئویی با «موسیقی ما»

موسیقی ما
موسیقی ما 297 دنبال کننده