نشست خبری جشنواده کودک آنلاین

122

نشست خبری جشنواده کودک آنلاین با حضور سید جمال هادیان طبایی زواره - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات