ما از شاگردی کردن غربی ها پرهیز نمی کنیم بلکه از شاگرد ماندن پرهیز می کنیم

140
آتش به اختیار
آتش به اختیار 272 دنبال‌ کننده