دلایل شکست و نتیجه نگرفتن در کنکور

181

رزرو مشاوره و برنامه ریزی ویژه با دکتر گوکلنی رتبه ی 111 کنکور تجربی ۹۵ و دانشجوی دندانپزشکی 09389541625 تلگرام :@ag9915