واکنش امام سجاد (ع) به دشنام به حضرت علی (ع) چه بود؟

207
roshangari@
roshangari@ 1.6 هزاردنبال‌ کننده

استاد خاتمی نژاد - سرکوب شیعیان و آزادی خواهان! - راهبرد معاویه برای مقابله با حضرت علی (ع) چه بود؟ - سرکوب آزادی خواهان چگونه صورت گرفت؟ - واکنش امام سجاد (ع) به دشنام به حضرت علی (ع) چه بود؟ - جریان نفاق تا چه حدی در تفکر جامعه تاثیر دارد؟

roshangari@
roshangari@ 1.6 هزار دنبال کننده