اقرار بیگانگان به پیشرفت ایران در زمینهٔ «تولید علم در ایران»

229
229 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

منبع: ۱۳۹۷٫۳٫۲۹، شبکهٔ سوم سیما از تلوبیون

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی