برترین گلهای دیدارهای اخیر بایرن مونیخ - هرتابرلین

112

آخرین گلهای بایرن و هرتابرلین در تقابل با یکدیگر

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده