خبر برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیران کل نوسازی مدارس استان اصفهان

880

خبر آیین تکریم و نکوداشت 22 سال خدمات ارزشمند مهندس محمد حسین سجاد و معارفه مهندس سید مهدی میربد