عملیات متنوع پس از اتمام دانلود (رایگان استفاده کنید)

84
اینترنت سبز
اینترنت سبز 7 دنبال‌ کننده

تشخیص خودکار اتمام دانلود (داخل هر نرم افزاری مانند Chrome ،Mozila ،Opera یا IDM)و انجام عملیات های متنوع (پخش آهنگ هشدار، فعال شدن حالت sleep ،Hibernate و خاموش شدن کامپیوتر) ویندوز 8،7و 10 ----------------------------------- هدف ما کسب رضایت شما---------------------------------www.internetsabz.com