تمدن مسلمانان آندلس

778

بسم الله الرحمن الرحیم .با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. کلیپ تهیه شده در تمدن مسلمانان در اروپاست. جایی که در اسپانیا مسلمانان تمدن آندلس را بنا نهاده که طی چندین قرن، گل سرسبد اروپا بود تا در سال 1492 منقرض گردید. در این پلیبک به شکوه این تمدن اسلامی و البته دلایل فروپاشی این تمدن میپردازیم .