تخلف در انتخابات امریکا

573

ویدئویی که سایت های نزدیک به ترامپ برای اثبات تخلف در #انتخابات_آمریکا منتشر کرده اند/ این دستگاه رأی گیری در پنسیلوانیا، رأی به ترامپ را ثبت نمی کن

CowBoy
CowBoy 566 دنبال کننده